Disclaimer

Disclaimer

Simon Lévelt Groningen betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op deze site. Simon Lévelt Groningen is echter niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enigerlei gebruik van kennelijke onjuistheden en fouten in deze informatie.

 

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of welke informatie dan ook over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een vraag te verwerken of een aanmelding te kunnen verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

 

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.


Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.


Simon Levelt Groningen betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.


Simon Levelt Groningen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.


Het auteursrecht op deze website berust bij Simon Levelt Groningen of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Simon Levelt Groningen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Simon Levelt Groningen.

.